10. Професионална оријентација

Резиме

Припрема за рад, стручна помоћ у избору будућег занимања, размена искустава. итд.

Нека деца још од „малих“ ногу знају чиме ће се бавити, те следе свој сан. Многи се одлучују на основу талента који поседују или љубави према одређеној професији.
Велику улогу у одабиру будуће школе и професије имају и родитељи, па се многи одлучују да наставе њиховим путем и да их наследе. Међутим, знамо и да велики број има потешкоће у доношењу одлуке чиме ће се бавити.
Први корак је детаљно информисање о врстама средњих школа и факултета, као и смеровима који се у њима изучавају и занимањима за које припремају. Свако занимање тражи пожељан склоп способности, особина личности и интересовања важних а често и пресудних за успех у тим областима рада, тако да би ученици требало да размисле о својим интересовањима и склоностима, «јаким» и «слабим странама» у погледу школског успеха из појединих предмета, као и неким личним особинама.
Тако би, на пример, будући ученици економских школа и факултета требало пре свега добро да се сналазе са рачунањем, да воле да раде са бројевима, док је за будуће ученике медицинских школа веома важно да осим стрпљења, сталожености и потребе да помажу људима, поседују предзнања из хемије и биологије. За успех у области електротехнике потребне су развијене опште интелектуалне и нумеричке способности, као и снажно интересовање за технику и информатику. Архитектонска струка подразумева развијене способности схватања просторних односа, успех у техничком цртању, као и изражена естетска и техничка интересовања.
Основне и средње школе организовано пружају помоћ својим ученицима у избору будућег занимања о чему ће говорити наставници и ученици који су укључени у програме професионалне оријентације.

Представљене школе

Основна школа "Станоје Главаш", Глибовац, општина Смедеревска Паланка

Основна школа "Други шумадијски одред", Марковац, општина Велика Плана

ОШ "Други шумадијски одред", Марковац, општина Велика Плана

Емисија на Јутубу

YouTube видео


Comments