07. Надарени и талентовани

РезимеКако се препознају надарени и талентовани, како им се пружа подршка, рад са њима. Како им помажу школе а како њихови другови. Разговори са препознатим надареним и талентованим ученицима, њиховим наставницима и друговима.
Надареност је свеукупна натпросечна способност за решавање појединих проблема који поседује одређена личност. У односу на друге, надарена особа брже, лакше и боље решава поједине сложене проблеме што је чини изнадпросечном.
Таленат је натпросечно развијена специфична способност која омогућава брзо и лако стицање неке вештине, као и високо постигнуће успеха на одређеном пољу.
Регионални центар за таленте је Установа чији су основни програмски задаци и циљеви – увођење младих у научноистраживачке процесе у областима природних, друштвених, техничких, хуманистичких и других наука. Своје програмске активности Центар спроводи кроз:
  • Процес идентификације надарених и талентованих /тестирање батеријама тестова, психолошка анализа резултата теста за сваког појединца, психолошко саветовалиште за децу и родитеље/
  • Консултативна настава – сви који задовоље на пријемном тесту приступају консултативној настави по научним дисциплинама, која има за циљ да сваки појединац дефинише проблем за свој истраживачки пројекат, такође у том наставом је обухваћена и едукација начина и технике писања истраживачких пројеката.
  • Менторска настава - сви који дефинишу наслове за своје истраживачке радоиве приступају менторској настави. Центар у току једног циклуса рада ангажује преко осамдесет еминентних стручњака са универзитета, института, научних и других институција да као ментори усмере полазнике за писање истраживачког пројекта. Такође својим полазницима обезбеђује рад у институтима, лабораторијама и другим научним институцијама.
У овој емисији упознаћемо се како се у нашим школама препознају надарени и талентовани, како им се пружа подршка, рад са њима. Како им помажу школе а како њихови другови. Такође ћете имати прилике да чујете препознате надарене и талентоване ученике, њихове наставнике и другове.

Представљене школе

Основна школа "Радомир Лазић", Азања, општина Смедеревска Паланка

Основна школа "Вук Караџић", Крњево, општина Велика Плана

Емисија на Јутубу

YouTube видео


Comments