05. Могућности за партиципацију и активно грађанство

Резиме

Партиципација деце и младих у раду школе, рад ђачких парламената и одељењских заједница, начини за унапређење рада, примери добре праксе.
Грађанско учешће или партиципација је право грађана на директно учешће у процесу доношења одлука које се њих тичу. У демократији је најчешће испољено као бирачко право, могућност расписивања народне иницијативе или петиције парламенту са предлогом закона или поступка по питању одређеног закона.
У политичкој теорији, повећани степен грађанског учешћа води развоју партиципативне демократије. У бизнису се овај појам односи на „права учешћа на радном месту” које заступају синдикалисти. Савремени облик представља „е-демократија”, концепт коришћења комуникационих технологија попут Интернета за поспешивање учешћа грађана у демократским процесима.
Постоји једна општа сагласност да се активно грађанство тиче обухватања појединаца у јавном животу и питањима која се могу одрадити на локалном, националном и интернационалном нивоу.
Термин је кориштен посебно на локалном нивоу како би се обратили грађанима који би се активно укључили у живот својих заједница или на третирању проблема који могу довести до промена или да би пружили отпор спрам нежељених промена. Активни грађани су они који примењују знања, способности и схватања како би били у стању да доносе одлуке информисања у вези са својим заједницама и радним местима са циљем побољшања квалитета живота у тим местима.
На националном нивоу овај ангажман почиње од учешћа на гласање па преко обухваћености неком кампањом и притиском паи све до тога да се постане и формално члан неке политичке партије.
На интернационалном нивоу активно грађанство у глобалу може бити обухваћено у покретима за заштиту околине, за подстицај поштене трговине, на смањењу сиромаштва или на елиминацији потлачености.
Могу се идентификовати неколико кључних карактеристика активног грађанства:
  • Учествовање у заједници (обухватање у некој волонтерској активности или ангажовање са ауторитетима локалног управљања)
  • Јачање људства како би одиграли активну улогу у местима и процесима који се тичу њих, а посебно у вези са услугама и јавним политикама
  • Знања и схватања политичког, социалног и економског контекста њиховог учешћа, на начин да они могу информисано донети одлуке
  • Способности да искушавају политике или деловања као и постојеће структуре на основи таквих принципа као што су једнакост, свеобухватност, диверзитет и социјална правда.
Активно грађанство није ангажман за неког другога, него је једноставно један ангажман за нас саме, за свакога од нас, онако као што је и ангажман за званичнике, бизнис, организације, заједницу.
У основним и средњим школама у разним формама се испољава тенденција раног укључивања деце и омладине у рад школе. У овој емисији наставници и ученици ће са вама поделити нека од својих искустава.

Представљене школе

Основна школа "Карађорђе", Велика Плана

Основна школа "Херој Иван Мукер", Смедеревска Паланка

ОШ "Херој Иван Мукер", Смедеревска Паланка

Емисија на Јутубу

YouTube видео


Comments