02. Приступ савременим технологијама

Резиме:

Степен доступности савремених технологија младима. Њихов однос према применљивоти нових технологија у свакодневном животу а посебно у образовном процесу. Начини обуке за примену нових технологија.

Технологија обухвата вештину, знање и способност да се праве, користе и израђују корисне ствари. Технологија обухвата средства, начине и оруђа која су резултат тог свесног човековог напора да пре свега опстане, а затим да задовољи и остале потребе. Технологија представља организацију знања за постизање практичних циљева. Технологија се јавља као резултат деловања човека на природу и друштво и при томе изналажења најпогоднијих облика инструмената, метода и средстава за прилагођавање природе и друштва својим потребама, тј. за унапређење његове креативности и деловања у својој природној и друштвеној околини (друштву).
Технологија се може посматрати као пројектована целина која подразумева све потенцијалне могуће примене. Потенцијали технологије су исказани кроз одговарајући критични скуп релевантних карактеристика својствених тој технологији и у овом општем тумачењу технологија се посматра као макро феномен.
По типу ресурса који користе разликују се:

а) Информационе технологије (ИТ)

б) Традиционалне технологије (ТТ)

ц) Хибридне технологије, или савремене технологије (СТ)

Разлике између информационих технологија и традиционалних се заснивају на разликама између ресурса које обрађују, између информација и класичних материјалних добара у физичкој форми.
Тек у последњих десетак година са масовнијим коришћењем рачунара у школама створени су предуслови за квалитетније иновирање образовне технологије. Мултимедијални програми креирани за персоналне рачунаре нуде могућност креирања електронских уџбеника са текстом, сликама, звучним анимацијама и филмовима, тако да ученици могу самостално да напредују у овладавању наставних садржаја, да се врате на садржаје који им нису довољно јасни, да добијају повратне и додатне информације у складу са својим могућностима и интересовањима. Интерактивност и квалитет презентованих материјала уз коришћење мултимедије и хипертекста даје знатно богатије садржаје у поређењу са наставном која се одвија у традиционалним учионицама. Школе у Србији нису изузетак и оне у последњих десет година са успехом уводе савемен технологије о чему сведоче наставници и ученици.

Представљене школе

Гимназија "Велика Плана", Велика Плана

Гимназија "Велика Плана", Велика Плана

Машинско-електротехничка школа "Гоша", Смедеревска Паланка

Машинскo-електротехничка школа “ГОША”, Смедеревска Паланка


Емисија на Јутубу

YouTube видео


Comments