01. Образовање за будућност

Резиме:

Однос деце и младих, наставника и њихових родитеља према формалном и неформалном образовању, начинима за унапређење образовног процеса, степену оспособљености за укључење у рад и слично.
Формално образовање подразумева знање стечено у структурисано-образованим система (предшколске, основношколске, средњошколске установе, установе вишег и високог образовање). У многим земљама формални образовни систем је подржан од стране државе и држава њиме управља. У неким земљама, држава омогућава и потврђује валидност приватних образовних система који раде и преносе знања према унапред утрвђеним правилима. Важан елемент формалног образовања је стицање дипломе или сведочанства!
Неформално образовање можемо дефинисати као предузимљивост особе у циљу стицања знања (обично изван традиционалних школских система) где је садржај прилагођен јединственим потребама појединца у циљу да се максимизира учење а минимизирају остали елементи који често окупирају формално образовање (наметнута дисциплина, писање извештаја, редовно похађање наставе… ). Неформално образовање се често фокусира на стицање практичних знања и вештина док се формално образовање често фокусира на информације које немају значаја у практичној примени, па тако НО може бити одлична допуна ФО у виду разних курсева специфичних вештина, практичних пословних знања, личног усавршавања…
Информално образовање је термин којим се подразумева учење из свакодневног живота, комбинација живота и учења; сматра се доживотним процесом у којем сваки појединац стиче ставове, вредности, вештине и знања из свакодневних искустава и васпитно-образовних утицаја из своје околине. Оно је природни пратилац људи у њиховом свакодневном животу. За разлику од формалног и неформалног образовање, информално образовање није нужно намерно учење, па тако може проћи непримећено од стране појединаца у смислу стицања знања и вештина. Учимо свуда и са сваким- у кући, на путу, са вршњацима, са децом, гледајући телевизију, слушајући радио, разговарајући са пријатељима!
У овом тематском блоку интервјуисани наставници су покушали да одговоре у којој мери је неформално образовање заступљено у школи (изборна настава, факултативна настава, секције, итд.); колико су им значајне форме неформалног образовања у које су укључени и да ли сматрају да треба проширити форме неформалног образовања у школи?
Ученици су покушали да одговоре на питање о својој укључености у неки облик неформалног образовања као што су изборна настава, факултативна настава, секције, итд.; о својим утисцима са разних облика неформалног образовања у које су укључени као и са предлозима како да се оно унапред.

Представљене школе

Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка

Паланачка гимназија

Економско-угоститељска школа "Вук Караџић", Велика Плана

Економско-угоститељска школа "Вук Караџић", Велика Плана

Емисија на Јутубу

YouTube видеоComments