Техничка школа "Никола Тесла", Велика Плана

Адреса: Момира Гајића 12, 11320 Велика Плана
Телефон: 026 514 369
Директор: Мирјана Шљиванчанин
Епошта: direktor@tsvelikaplana.edu.rs
Веб адреса: www.tsvelikaplana.edu.rs
Дан школе:
Датум/година оснивања: 1954.
Техничка школа у Великој Плани постоји од 1954. године. Основана је као школа мешовитог типа, и школовала је кадар занатских занимања. Приоритет су имали месари и трговци, што је било у складу са потребама краја у послератној обнови земље. Године 1962. школа је имала 4 одељења и то у трогодишњем трајању. Одељења су била мешовитог типа. У периоду до 1975. године тај број одељења се постепено повећавао, као и број различитих занимања: ковачи, кројачи, посластичари, кинооператери, бравари, фризери, обућари, аутомеханичари...
Од 1975. године са почетком заједничких основа, а касније са усмереним образовањем, школа своју васпитно - образовну функцију остварује у оквиру образовног центра ''Светозар Марковић'', као организација удруженог рада под називом ''Никола Тесла''. Тада је школа доживела пуну експанзију у погледу материјално техничке опремљености и кадровске оспособљености, што је било у складу са привредним развојем земље. Она тада уводи и четворогодишње образовне профиле у оквиру машинске, тада металске струке и постаје Техничка школа ''Никола Тесла''. У том периоду она је имала од 18 – 20 одељења.
Године 1990. са тадашњом реформом школства oна постаје самостална школа (установа), што је и данас. У овом периоду имала је редовно двадесетак одељења у више подручја рада. Изградила је 4 радионице за прктичну наставу (машинску, текстилну, електро и фризерску, мултимедијалну учионицу, савремене кабинете...).
Данас школа броји 19 одељења са преко 500 ученика. Образовно васпитни процес спроводи у 4 подручја рада, и то:
  • подручје рада „Машинство и обрада метала“ у оквиру кога су обухваћени профил „Машински техничар за компјутерско конструисање“ и „Оператер машинске обраде“
  • подручје рада „Електротехника“ у оквиру кога су обухваћени профил „Електротехничар рачунара“ и „Аутоелектричар“
  • подручје рада „Текстилство“
  • подручје рада „Личне услуге
Својим афирмативним радом школа значајно доприноси развоју локалне заједнице и остварује васпитно – образовну функцију на савременим принципима.

Техничка школа "Никола Тесла", Велика Плана

Google Мапа


Comments