Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка

Адреса: Вука Караџића 18, 11420 Смедеревска Паланка
Телефон: 026/321-631, 026/311-057
Директор: Виктор Србу
Епошта: gimnazija@open.telekom.rs
Веб адреса: www.palanackagimnazija.edu.rs
Дан школе: 30. октобар
Датум оснивања школе: 30.10.1919.
Паланачка гимназија у Смедеревској Паланци је основана давне 1919. указом Краља Александра а на предлог тадашњег министра просвете Павла Маринковића као паланачка приватна (нижа) четвороразредна Гимназија. Прве ученике је примила јануара 1920.
Прекретница у развоју школе десила се 1925. год. када је приватна Гимназија прерасла у државну, те више њен рад није зависио од добровољног прилога грађана или школарина ученика. Захваљујући средствима која су била прикупљена у овом периоду, почела је изградња школе која је завршена 1929. год. Била је то једна од најлепших зграда тадашње Паланке. У школу су ишли ученици из Јасеничког, Опленовачког, Младеновачког, Лепеничког и Орашког среза.
У ратном периоду (1941 - 1945.) школа ће бити размештена по објектима у Паланци, али неће прекидати рад. По ослобађању, Гимназија ради под називом Потпуна мешовита Гимназија у Паланци Смедеревској. Временом ће Гимназија постати, као и у претходним периодима, не само установа која има васпитно- образовни значај, већ и културни, јер ће професори, који су долазили да раде у њој, а неки и остајали, мењали дух града у коме су живели. Школа ће променити назив у “Света Ђорђевић”, по имену бившег ученика који је трагично погинуо у 2. светском рату. Затим ће постати образовни центар за усмерено образовање, па онда опет постаје класична Гимназија са природно- математичким и друштвено- језичким смером.
Назив ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА званично носи од 1. септембра 2005. године.

Паланачка гимназија


Паланачка гиманзија


Comments