Основна школа "Вук Караџић", Смедеревска Паланка

Адреса: 11420 Смедеревска Паланка, Првомајска бб
Телефон: О26/321 423
Директор: Мариа Станић
Епошта: spvukkaradzic@gmail.com
Веб адреса:
Дан школе: 6. новембар
Датум/година оснивања: 1.1.1987. године
Подручна одељења:
Грчац и Вини До
ОШ,,Вук Караџић,,у Смед.Паланци изграђена је на територији МЗ "Колонија" и  почела је са радом 1.1.1987.године  и уједно је најмлађа школа у општини.
Школа обавља своју делатност као матична школа у једном школском објекту, а у њеном саставу егзистиријау и два издвојена одељења, Грчац и Вини До.
У школској 2013/14 год.школу похађа 361 ученик. Број формираних одељења у матичној школи је 16, док су Грчцу и Вином Долу по једно одељење које чине сва четири разреда(такозвана неподељена). Запослено је 32 наставника, од чега са ВСС 23, са вишом 8 наставника и средњом 1 наставник.
Школа поседује осам учионица и три кабинета(кабинет за информатику, физику-хемију- биологију и кабинет за ликовно) и потребан број просторија за администрацију.
Фискултурна сала при ОШ,,Вук Караџић,, изграђена је током 2006 године, и почела је са радом на радост ученика  и спортиста Смед.Паланке 28.4.2007. године. Изградњом фискултурне сале подигнут је квалитет наставе физичког васпитања.
Пространо зелено двориште са старим храстом и летњом учионицом , је на неки начин заштитни знак школе.
Ученици наше школе постижу запажене резултате на  такмичењима из наставних и ваннаставних области.
Школа је оснажила ваннаставне активности и обогатила културно- музичку сцену града покретањем дечијег музичког фестивала,,Музика је пут до срца,,!
Драмска секција школе , бележи победе на МАДЕС-у, али и запажене пласмане на ДЕПОСУ у Јагодини, прве награде за најбољег глумца, глумицу , костим...
Школа негује културу говора и дикције, посебно на такмичењима рецитатора уз обавезно учешће до Републичког нивоа.
У матичној школи рад се одвија у две смене, у преподневној је искључиво заступљена предметна настава а у поподневној разредна.
Школа у Грчцу и Вином Долу бележе дугу традицију постојања још од 1948 год. у Грчцу а у Вином Долу од  1948. године.
Основа на којој се базира целокупан рад школе је њен кадровски потенцијал. Високомотивисан кадар који својим садржајима, ефикасним  методама рада подстиче ученике на успешније учење у зависности од њехових индивидуалних способности и интересовања. Ученици бирају ваннаставне активности , које им пружају интересантне и креативне садржаје и омогућавају афирмацији свог  талента. Литерарна секција успешно бележи све лепе и стваралачке мисли наших ученика, а прва новинарска пера пишу своје првe чланке у ђачком листу,,Наш свет,,!
Велико интересовање ученика привлаче изборни предмети, нарочито информатика и народна традиција.

ОШ "Вук Караџић", Смедеревска Паланка


Google Мапа


Comments