Основна школа "Радомир Лазић", Азања, општина Смедеревска Паланка

Адреса: 11423 Азања, Милије Батинића 1
Телефон: 026/301-308
Директор: Слађана Јелић
Епошта: skola.azanja@gmail.com
Веб адреса: osazanja.wordpress.com
Дан школе: 21. април
Датум/година оснивања: 21.04.1851.
Подручна одељења: Стублина и Влашки До
О школи на линку.

Основна школа "Радомир Лазић", Азања, општина Смедеревска Паланка


Google Мапа


Comments