Основна школа "Олга Милошевић", Смедеревска Паланка

Адреса: 11420 Смедеревска Паланка, Француска 4
Телефон: 026 322 998, 026 317 735
Директор: Милан Томић
Епошта: osom@open.telekom.rs
Веб адреса: http://osolgamilosevic.wordpress.com
Дан школе:
Датум/година оснивања: у периоду 1819. до 1826.
Подручна одељења:
Водице и Придворице

Основна школа “Олга Милошевић” је садашње име за школу која има дугу традицију. Настала је сплетом историјских околности у времену између 1819-те и 1826-те године, у непосредној близини садашње цркве “Преображење Господње” у којој је свештеник Петар Нинковић вршио и наставу и богослужење.
Тек ће од 1827. године, Указом Попечитељства просвете и црквених дела “школа код цркве”, како су је тада мештани, од милошта звали, прерасти у Обштествену школу, а од 1838. године у Нормалну Обштествену школу троразредног типа: Букварци I разред, Часловци II разред и Псалтирци III разред.
Бележимо да је Нормална Обштествена школа до започињања Балканских ратова 1912. године имала веома успорен развој, пре свега, у просторним капацититима који ни изблиза нису могли да задовоље потребе становништва да им деца добију бар елементарно образовање.
Ништа боља ситуација није била између два светска рата.
Тек ће после ослобођења 1945. године “школа код цркве” бити отворена као четвороразредна школа, да би 1. јуна 1954. године прерасла у осмогодишњу школу, поневши име Олге Милошевић.
1954. година, може се слободно рећи, била је више него значајна за развој школе. Свечано отварање школе било је 26. септембра 1954. године. Те 1954. године школу је похађало 380 ђака, започела је рад у две смене, а Решењем Савета за просвету и културу, бр. 12908, добија први Школски одбор који је бројао 9 чланова.
1972. године Основна школа “Олга Милошевић” добија нови школски објекат, савременог архитектонског решења, у којем је смештено 10 класичних учионица, кабинети за физику, техничко и информатичко образовање и биологију/хемију, библиотека са медијатеком/рачунарским кабинетом, фискултурном салом и просторијама за директора, секретара/административног радника, педагога/логопеда и шефа рачуноводства.Данас Основна школа “Олга Милошевић” без већих проблема успешно организује и реализује све наставне и ваннаставне активности за 8 одељења нижих и 9 одељења виших разреда, у матичној школи, у Улици Француска 4, и у четвороразредним школама, у двочланим комбинацијама, у Водицама и Придворицама. За 497 ученика и њихово васпитање и образовање стара се наставнички колектив од 37 професора: 14 у разредној и 23 у предметној настави.

Основна школа "Олга Милошевић", Смедеревска Паланка


Google Мапа


Comments