Основна школа "Херој Радмила Шишковић", Смедеревска Паланка

Основна школа "Херој Радмила Шишковић", Смедеревска Паланка
Основна школа "Херој Радмила Шишковић"
Адреса: Змај Јовина 27, Смедеревска Паланка
Телефон: 026/322-060
Директор: Слађана Масловарић
Епошта: oshrsinfo@oshrs.edu.rs
Веб адреса: www.oshrs.edu.rs
Дан школе:17. април
Датум оснивања: 1.9.1954.
Основна школа "Xepoj Радмила Шишковић" основана је 1. септембра 1954. године. Први кораци су били у згради Паланачке гимназиjе a пресељена je 21. фебруара 1963. године у своју садашњу зграду у улици Змаj Jовина 27 у Смедеревској Паланци. Налази се у ширем центру града и располаже дворишним простором површине око jедног хектара. Школа традиционално улаже напоре на осавремењавању наставе иновирањем рада и улагањима, како у инфраструктуру тако и у обуку наставног кадара и увођењем нових метода рада. Од 1995-1999. године школа je била у пројекту "Здрава школа", чиjи jе циљ био унапређење здравља ученика и неговање здравих стилова живљења. Иако je овај пројекат завршен школа и даље себе доживљава као здраву школу и труди се да успостављене стандарде у оквиру овог пројекта одржи.
Школу похађа око 700 ученика распоређених у 8 разреда.
По успешности ученика VIII разреда на завршним испитима школа је једна од најуспешнијих у Подунавском округу.
Визија школе је према Школском развојном плану „Школа са савременом и квалитетном наставом у добро опремљеним кабинетима која мотивише ученике за стицање знања, задовољавање њихових развојних потреба и развојних потреба друштва и која омогућава бољу међусобну сарадњу на релацији наставник-учитељ-родитељ-друштвена заједница.“
Ученици школе учествују и имају запажене резултате на разним нивоима такмичења у организацији Министарства просвете и науке, Центра за таленте, Математичког друштва «Архимедес», Друштва математичара Србије и многих других републичких друштава и организација.
У школи успешно раде многе секције: спортске (фудбал, рукомет, одбојка, кошарка,...), литерарна, еколошка, драмска, фолклорна, новинарска, оркестар, хор, секција за мултимедију, ...
За своје ученике школа организује излете, посете позориштима, екскурзије, рекреативну наставу и летовања.У школи се тренутно реализује или је реализовано више развојних пројеката у партнерству са Министарством просвете и наука и УНИЦЕФ-ом који су подржани средствима Светске банке, Европске комисије и из других домаћих и страних извора. Школа је својим ученицима обезбедила дигитални кабинет са 20 радних места и Гугл Апликације за образовање које користи више од 60 од 100 најбољих школа у свету. Такође школа континуирано ради на опремању кабинета, набавци пројектора, интерактивних табли и свега осталог што је потребно за наставу у модерној школи. Школа има свој сајт, блог, летопис, портал за учење на даљину, више канала за публиковање мултимедијалних садржаја на Интернету, а присутна је и на друштвеним мрежама пригодним страницама и групама. Сви запослени и сви ученици од 5. до 8. разреда имају адресу електронске поште на домену школе и могу да користе скоро све напредне сервисе Интернета. Увођењем напредних технологија већи део школе је покривен бежичном мрежом коју могу да користе и ученици.

Основна школа "Херој Радмила Шишковић", Смедеревска Паланка


Google Мапа


Comments