Основна школа "Дуде Јовић", Жабари

Основна школа "Дуде Јовић", Жабари
Назив школе: Основна школа „Дуде Јовић“
Поштанска адреса: Кнеза Милоша 117, 12374 Жабари
Директор школе: Весна Перић
Телефон: 012 250-119
Епошта: osdudejovic@yahoo.com
Адреса веб сајта: http://osdudejovic.edu.rs/
Дан школе: 24.мај
Подручна одељења:Породин, Симићево, Брзоходе, Четереже, Витежево, Сибница и Кочетин
Година почетка са радом:1856. год.

Основна школа у Жабарима основана је 1856. године. Зграду и земљиште за школу поклонио је Исак Милошевић, народни посланик и бивши житељ Жабара.
Зграда прве Основне школе налазила се где је зграда данашњег задружног ресторана, управо где је раније била општинска зграда.
Пре отварања ове школе у Жабарима, деца су одлазила у Четереже и Кушиљево. То су била деца само имућнијих родитеља. Тек 1899. године изграђене су две школске зграде које су до 2008. године биле у употреби.
Писани подаци о животу и раду школе у Жабарима уопште не постоје, па према томе није ни познат број ученика нити се зна који су учитељи били на служби у Жабарима. Зна се само име првог учитеља основне школе, а то је био Миленко звани „ Шваба“. Пореклом је из Баната па је због тога имао и такав надимак.
Има докумената из којих се знају имена учитеља који су били у Жабарима. Документа су старијег порекла. У времену од 1907-1908. па све до 1913-1914. у Жабарима су били као учитељи Иван Алексијевић и Миљко Грујичић. Њихова имена налазе се у записнику Обласног моравског учитељског друштва.
Иван Алексијевић вршио је дужност управитеља школе. Време у коме је он обављао ту дужност није познато јер ни о томе не постоји никаква документација.
Из записника „ Моравског обласног учитељског друштва“ може се видети да су у просторијама ове школе одржавани састанци овог друштва. Забележено је да су одржавани од 23. марта 1908. године. Управо тај датум је ознака за шести састанак. Записници ранијих састанака уопште не постоје. Они су одржавани сваке године и то по један месечно. Последњи састанак одржан је 5. децембра 1913. године.
За време Првог светског рата школа је и даље радила. Учитељи су били Бугари. О томе нема никаквих докумената. Окупаторске власти спалиле су све школске књиге па је том приликом свакако спаљена и уписница што сада отежава да се зна тачан број ученика. Из причања грађана у једној учионици учила су истовремено по два разреда. Девојчице су биле одвојене од дечака.
До 2005. године школа је била код цркве у Жабарима. Исте године целокупна администрација, управа и ученици школе прелазе у нове просторије, на изласку из Жабара ка Свилајнцу где се и данас предано и са ентузијазмом ради на основном образовању деце.

ОШ "Дуде Јовић", Жабари


Google Мапа


Comments