Основна школа "Станоје Главаш", Глибовац, општина Смедеревска Паланка

Адреса: село Глибовац, 11420 Смедеревска Паланка Паланка
Телефон: 026/391-129
Директор: Верица Станисављевић
Епошта: sglavas@verat.net
Веб адреса: www.osstanojeglavas.edu.rs
Дан школе:
Датум/година оснивања: 1891. г.
Подручна одељења:
Основна школа у Глибовцу је први пут отворена 1891. г. у преправљеној старој сеоској судници. Њено тадашње име јесте Глибовачка школа. Школа је мала 48 ученика.
По извештају тадашњег школског управитеља сазнајемо да су сви грађани били јако предузимљиви за подизање нове школске зграде, јер је стара била потуно неупотребљива.
Школска зграда је направљена 1911. г. по плану и новцем од продате сеоске шуме и задужењем општине код окружног одбора у Смедереву. Школска зграда је имала 4 учионице, канцеларију и ходник. Станова за ђаке није било, као ни трпезарије. Постојала су два учитељска стана, од којих је један био неупотребљив. Школа је од цркве удаљена 40 м. Тадашњи управитељ је посебно био задовољан положајем школе, а незадовољан слабом материјалном ситуацијом школе. Наиме и Глибовачка школа је, као и остале школе у Србији у то време, била у тешкој ситуацији. У школи је постојало само 20 клупа, један сто и столица. Новаца није било ни за основне потребе, а уџбенике и потребан материјал су набављали родитељи.
Број ученика Глибовачке основне школе се стално повећавао. Тако, подаци из 1929. године говоре да је укупан број ученика био 157 и то 78 дечака и 79 девојчица.
Школске 1939/40. проширена је школске зграда и дозидана још једна учионица. Тада је отворено и пето одељење и школа је имала укупно 250 ученика.За време рата школска зграда је била немачка касарна и због тога се настава одржавала по приватним зградама (кафана и сеоске куће).
Школске 1996/97. започело је проширивање постојеће школске зграде са зидавањем темеља и постављањем прве плоче. Градња је текла постепено, да би захваљујући организацији ACDI/VOCA сви радови око изградње били приведени крају и школска 2004/05. започела је и у потпуно новом делу школе.
Сада се настава у ОШ ,,Станоје Главаш" одржава у 5 учионица. У школи постоји опремљен кабинет за информатику као и издвојено одељење предшколске установе ,,Чика Јова Змај".
Доградњом новог дела школа је добила изразито леп хол и топле ходнике. Хол је погодан за разне активности ученика и афирмацију њиховог стваралаштва. Просторије поседују инсталиран систем централног грејања на чврсто гориво. Паралелно са постојећим радовима урађена је адаптација већ постојеће електро-инсталационе мреже ради потребе информатичког кабинета.
Школа има дигитални кабинет који се налази у простору који се користи и као школска библиотека са око 6000 књига.
У школи се редовно одржавају школска такмичења из разних наставних предмета, а већ традиционално општинско такмичење из хемије. Школа, иако је мала, има лепу и богату традицију и изузетне резултате у раду.
Карате клуб ,,Гоша" у школи има секцију и ученици активно учествују. Тренинзи се одржавају два пута недељно у школи. Ученици су освојили више групних и индивидуалних награда. На републичком такмичењу су носиоци златне медаље у борбама, а на многим турнирима редовно показују своје добре резултате.
Литерална и драмска секција окупљају много талентованих ученика. Ученица Aна Антонијевић је на Регионалној смотри талената обезбедила пласман на републичко такмичење а на литералном конкрсу освојила прву награду за песму ,,Пукотина у леду“. Драмска секција је нарочито активна  и учествовала је на фестивалу мале дечје сцене (Фестивал МАДЕС). Представа ,,Марко Краљевић и Муса Кесеџија“ је освојила трећу награду на фестивалу, као и награду за мушку улогу.
Ученици школе активно тренирају у стрељачком клубу и остварују добре резултате упркос лошој материјалној ситуацији.
За потребе прославе »Дана Станоја Главаша» Месна заједница је изградила Летњу позорницу на делу школског спортског терена који користи и школа.

ОШ "Станоје Главаш", Глибовац, општина Смедеревска Паланка

Google Мапа


Comments