Основна школа "Роса Трифуновић", Александровац, општина Жабари

Адреса: 12370 Александровац, Краља Александра Обреновића б.б.
Телефон: 012/254-435
Директор: Дејан Животић
Епошта: rosatrifunovic@gmail.com
Веб адреса:
Дан школе:
Датум/година оснивања: 1835/36.
Подручна одељења: Влашки До, Ореовица, Полатна, Миријево, Свињарево и Тићевац.

Основна школа „Херој Роса Трифуновић" са седиштем у Александровцу покрива седам насеља општине Жабари и то: Александровац, Влашки До, Ореовица, Полатна, Миријево, Свињарево и Тићевац.
Зграда централне школе у Александровцу је изграђена 1937. год. Изузимајући школе у Миријеву, Свињареву и Полатни, које су изграђене 50-их година прошлог века, остале школске зграде старе су између 100 и 150 год. Основна школа у Ореовици спада у најстарије школе у Браничевском округу. Почетак њеног рада се према архивским подацима везује за школску 1835/36.

ОШ "Роса Трифуновић", Александровац, општина Жабари


Google Мапа


Comments