Основна школа "Други шумадијски одред", Марковац, општина Велика Плана

Адреса: 11325 Марковац, 8. октобар 10
Телефон: 026/861-030 – директор; 026/861-006 - секретар, рачуноводство
Директор: Саша Станојевић
Епошта: drugisumadijskiodred@neobee.net
Веб адреса:
Дан школе:
Датум/година оснивања: 1835.
Подручна одељења: Ново Село, Ракинац, Пиносава

Основна школа у Марковцу основана је давне 1835. године за време владавине Милоша Обреновића и била је једна од 72 школе које су тада постојале у Србији. Учитељи су били углавном богослови. Учио се словенски језик и азбука, а највећи део времена посвећивао се певању црквених песама.
У школу су ишла само мушка деца имућнијих родитеља из Марковца и околине. 1887. године у школу полазе и прва женска деца. На самом почетку школа није имала своју зграду, па је општина уступила зграду кафане која се налазила на месту споменика - Солунцима. Поред те зграде налазио се један велики орах па је школа по њему названа "Школа код ора".
1910. године саграђена је прва школска зграда са 5 учионица, просторијом за наставнике и 2 помоћне просторије (данашња стара зграда). За време првог и другог светског рата школска зграда је коришћена од стране окупатора за касарну, при чему је оба пута била уништена. Школске 1950/51. године школа прераста у осмолетку чиме осмогодишње школовање постаје обавезно.
31. маја 1959. године основна школа је проглашена угледном школом. Представљала је узор осталим школама, каква треба да буде једна школа. Школа је била опремљена многобројним кабинетима за наставу (хемију, музичко, техничко...) и осталим просторијама за рад ученика (библиотека, медијатека, модерна фискултурна сала, метереолошка станица...). Поред школских просторија, школа је имала и своје пољопривредно имање за узгој житарица, као и воћњаке које су ученици заједно са својим наставницима одржавали. Такође је имала и своју мини школски фарму на којој су узгајали кокошке, фазане, свиње и сл.
Данас ОШ „Други шумадијски одред“ обухвата: матичну школе у Марковцу (осмогодишња); издвојена одељења: Ново Село (осмогодишња), Ракинац (до четвртог разреда), Пиносава (до четвртог разреда)
Школа је опремљена наставним средствима потребним за извођење наставе. У складу са финансијским могућностима та средства се стално обнављају. Велика пажња се посвећује васпитно-образовном процесу, како наставним, тако и ваннаставним активностима услед чега ученици остварују солидне резултате на такмичењима и пријемном испиту.
У плану је изградња нове фискултурне сале као и адаптација постојеће у два кабинета за природне и друштвене науке.

ОШ "Други шумадијски одред", Марковац, општина Велика Плана


Google Мапа


Comments