Гимназија "Велика Плана", Велика Плана

Адреса: 11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3а
Телефон: 026/514-269
Директор: Лазар Мирчић
Епошта: gimplana@verat.net
Веб адреса: www.gimnazija-velikaplana.edu.rs
Дан школе:
Датум/година оснивања: 1950.

Гимназија у Великој Плани основана је 1950 године. Иако је веома успешно радила, укинута је после пар година.
Прекид рада гимназије није дуго трајао јер је на захтев грађана незадовољних због скупљег школовања своје деце у другим градовима, обновљен њен рад у септембру 1963. године.
После завршеног првог разреда, ученици су се опредељивали за један од два смера, друштвено-језички или природно математички. Гимназија се поново укида због увођења средњег усмереног образовања (1977-1987). У Великој Плани је основан Образовни центар "Светозар Марковић" који је имао гимназијске струке за припремање ученика за наставак школовања на факултетима и вишим школама.
Нова организација средњег образовања у Србији уследила је 1960. године, када се уместо Образовног центра формирају три средње школе од којих је једна била Гимназија. Данас Гимназија има по четири одељења у сваком разреду и то по једно одељење информатичког и природно-математичког смера и два одељења друштвено-језичког смера.
Од 2006/2007. године Гимназија у Великој Плани је заједно са још девет гимназија у Србији добила Информатички смер као огледни. Основна идеја овог смера је да задржи неопходан ниво општег знања , али и да се код ученика подигне ниво информатичког знања.
Рад у информатичком одељењу подразумева већу примену рачунара и савремених наставних средстава, као и модерне методе у реализацији наставе.
Свако одељење информатичког смера има своју информатичку учионицу са умреженим савременим рачунарима, као и стални приступ интернету. Ученици на овај начин могу да проширују своја знања не само за оно што се учи у школи.
Након завршетка овог смера ученицима је отворен пут за успешно уписивање разних факултета, а првенствено оне на којима су информатика и информационе технологија на првом месту. План и програм се, у великој мери поклапају са природно-математичким смером, али са темељнијим образовањем из области рачунарства информатике. То је неопходно јер савремени трендови подразумевају боље познавање и коришћење информатичке технологије у свим областима.
Сваке године у Гимназију Велика Плана уписује се по једно одељење природно-математичког смера. Ово је смер за оне који воле природу, свет бројева, формула, једначина...
Ту се откривају основне законитости које владају у живом свету и око њега. Наставни план и програм овог смера обезбеђује ученицима да се припреме за факултете као што су медицински, стоматолошки, електротехнички, саобраћајни, фармацеутски, машински, грађевински, али и многи други.
Уз савремену опрему, настава се изводи у учионицама или кабинетима. По правилу, ученици овог смера су веома активни на такмичењима и то, нарочито, из биологије, физике и математике. Уз менторску помоћ професора, ученици се припремају за такмичења, пишу своје радове, баве се истраживачким радом и сарађују са људима који се баве науком. Овде они могу научити и како да презентују своје радове, како да буду упорни и стрпљиви.
Најуспешнији на републичким такмичењима уписују жељене факултете без полагања пријемног испита, а осим тога новчано су награђени од Министарства омладине и спорта. Ученици овог смера могу показати своју креативност и љубав према природи тако што ће се укључити у неке од акција које су осмислили чланови биолошке, математичке, еколошке или планинарске секције.
У два одељења друштвено-језичког смера школују се гимназијалци који желе да наставе студирање на неком од следећих факултета: филозофском, филолошком, факултету политичких наука, дефектолошком, учитељском... Овај смер је за ученике који желе да буду: професор, судија, адвокат, историчар, новинар, водитељ, преводилац ...Друштвено-језички смер пружа најопштије знање и културу, учење страних језика, који ће помоћи ученицима да комуницирају са вршњацима из целог света. Који год факултет да ученици упишу после гимназије, опет су им битни језици. На овом смеру се учи енглески, француски и немачки језик.

Гимназија "Велика Плана", Велика Плана


Google Мапа


Comments