Економско-угоститељска школа "Вук Караџић", Велика Плана

Економско-угоститељска школа "Вук Караџић"

Адреса: Момира Гајића 12, 11320 Велика Плана
Телефон:
  • 026-214-232 - директор
  • 026-522-247 - факс и секретар
Директор: Александра Илић
Епошта: eusvuk@verat.net
Веб адреса: www.eusvuk.edu.rs
Дан школе: 20. мај
Датум/година оснивања: 1.1.1991.
Економско -угоститељска школа "Вук Караџић" је једна од три средње школе које се налазе на територији општине Велика Плана. Основе садашњој школи поставила је 1962.године самостална организација економске школе у нашем месту. Реорганизацијом мрежа школа 1975. године, она улази у састав образовног центра у Великој Плани.
1987.године долази до разбијања центра на два ООУР-а и заступљености економске и угоститељске струке у једном од њих, који добија име Вука Караџића. ЕУШ "Вук Караџић" у Великој Плани, као самостална васпитно-образовна организација, школује средњошколску омладину од 1.1.1991. године.
Школа има више од 500 ученика, који долазе из наше и суседних општина. Школа сарађује са низом хотела и ресторана у нашој и суседним општинама.
У саставу школе је и ресторан -специјализована радионица за практичну наставу кувара, конобара и посластичара.
Постоји и споразум са општинским Црвеним крстом о припремању и дистрибуцији оброка за депоненте народне кухиње.
Складно принципу појављивања на свим смотрама и удружењима која се организују широм наше републике, ученици школе све чешће узимају учешће такмичењима и постижу запажене резултате, а посебно из уже стручних предмета, из занимања у којима се школују. Ученици школе су присутни на свим важнијим догађајима у општини и то као организатори и особље на банкетима, пријемима, коктелима, презентацијама,пословима припреме и продаје пецива по радним организацијама и другим школама и сл. У духу добре сарадње са осталим школама општине, на свим њиховим свечаностима присутни су наши ученици који на делу показују умеће стечено у школи.Економско-угоститељска школа "Вук Караџић", Велика Плана


Економско-угоститељска школа "Вук Караџић"


Comments