О пројекту

Разлози због којих је неопходно реализовати пројекат-оправданост пројекта

У општинама Смедеревска Паланка, Велика Плана и Жабари делује 27 основних и средњих школа  које постижу запажене резултате у разним областима стваралаштва а посебно у ваннаставним активностима. Због недовољног присуства у медијима велики број значајних иницијатива  ученика и њихових наставника остаје недовољно видљив у општој јавности. Такође шира јавност није довољно добро информисана о ставовима деце, омладине, њихових наставника и родитеља о значајним питањима одрастања и социјалног контекста у коме се одвија њихов рад. Стваралаштво деце и омладине, посебно у медијској сфери, је недовољно представљено и самим  тим непознато.
Из тих разлога је осмишљен овај пројекат који треба да информише јавност подстицањем медијског стваралаштва на теме од значаја за ширу јавност о циљној групи деце и омладине (превасходно деца од 6. до 8. разреда основне школе и средњошколска омладина) на један савремен начин интеграцијом телевизије и интернета путем активирања сервиса социјалних мрежа.
Пројекат омогућава свим школама које ће учествовати у пројекту као и онима које не учествују у креирању прилога да путем интернета креирају своје профиле и да представе себе, свој рад и да општу јавност упознају са својим постигнућима.

Циљ пројекта

Општи циљ пројекта

Општи циљ пројекта је унапређење јавног информисања; развоj медиjског плурализма; подстицање медиjског стваралаштва у области културе и образовања промоцијом дечијег и омладинског стваралаштва кроз унапређење видљивости рада ученика и наставника основних и средњих школа на територији општина Смедеревска Паланка, Велика Плана, и Жабари.

Специфични циљеви пројекта су:

 • Унапређење медиjског стваралаштва у образовању деце и омладине
 • Унапређење информисања и едукациjу деце и младих медијском обрадом тема значајних за њихов и општедруштеви развој
 • Унапређење информисања, положаjа и промоцију равноправности свих сегмената друштва презентацијом ставова о питањима од значаја за децу, младе, њихове наставнике и родитеље;
 • Промоција примене нових информационих технологиjа и давање доприноса развоју медиjске писмености деце и младих
 • Унапређење развоjа истраживачког новинарства о битним темама одрастања деце и младих;
 • Давање доприноса очувању српског националног и културног идентитета и jезика доследном применом  српског језика и ћирилице у продукцији свих емитованих материјала преко телевизије и преко веба
 • Давање доприноса локалном и регионалном развоју промоцијом ствралаштва деце и омладине у обухваћеним општинама, као и промоцијом унапређења успостављених образовних и васпитних стандарда

Детаљан опис пројекта

У циљу реализације постављених циљева произвешће се 10 ТВ емисија које ће бити праћене иновативним коришћењем сервиса Интернета (веб сајт, Фејсбук (Facebook), Твитер (Twitter), YouTube, Vimeo, наменска социјална мрежа пројекта, итд.). Свака ТВ емисија биће праћена интервјуима деце и младих и њихових наставника у форми разговора и представљањем активности која је значајна за циљну групу. Такође ће се за време трајања емисија јавност информисати о протеклим догађајима уз најаву нових од интереса за циљну групу.  Иновативно коришће сервиса Интернета омогућиће висок степен интерактивности за сво време трајања пројекта.

Свака емисија ће имати неколико блокова и то:
 • Блок најаве
 • Увод теме (дефиниција кључних појмова и друштвеног контекста, и сл.)
 • Први блок разговора на главну тему емисије
 • Блок „Примери добре праксе“ (школе учеснице у пројекту представљају успешну активност којом се поносе )
 • Други блок разговора
 • Блок „Вести из основних и средњих школа“ (најновије информације о реализованим и најава нових активности у основним и средњим школама Смедеревске Паланке, Велике Плане и Жабара)
 • Блок одјаве емисије

Теме које ће се обрадити су:

1. Образовање за будућност

Однос деце и младих, наставника и њихових родитеља према формалном и неформалном образовању, начинима за унапређење образовног процеса, степену оспособљености за укључење у рад и слично.

2. Приступ савременим технологијама

Степен доступности савремених технологија младима. Њихов однос према применљивоти нових технологија у свакодневном животу а посебно у образовном процесу. Начини обуке за примену нових технологија.

3. Информисање деце и омладине

Доступност информација за децу и младе, њихове родитеље и наставике о разним темама које су им од значаја

4. Путовања деце и младих

Могућност да деца и млади путују и упознају друге градове и заједнице у земљи и иностранстству.

5. Могућности за партиципацију и активно грађанство

Партиципација деце и младих у раду школе, рад ђачких парламената и одељењских заједница, начини за унапређење рада, примери добре праксе

6. Забавни, културни и друштвени садржаји за младе

Забавни, културни и друштвени садржаји за младе у школи и ван школе

7. Надарени и талентовани

Како се препознају надарени и талентовани, како им се пружа подршка, рад са њима. Како им помажу школе а како њихови другови. Разговори са препознатим надареним и талентованим ученицима, њиховим наставницима и друговима.

8. Такмичења

Учешће деце и младих на такмичењима. Школска, општинска, регионална и државна такмичења. Подршка и проблеми у реализација такмичења.

9. Ученици генерације

Ко су најбољи ученици у школама? Каква су њихова искуства? Шта о њима мисле њихови другови, наставници и родитељи?

10. Професионална оријентација-

Припрема за рад, стручна помоћ у избору будућег занимања, размена искустава. итд.

Учешће у свакој емисији узеће ученици и наставници из барем 1 средње школе и 1 основне школе из сваке општине (укупно учешће представника барем три основне и две средње школе по емисији са циљем да у току пројекта свака школа буде барем једном заступљена).
Планирано је да се емисије емитују у периоду реализације пројекта 2 пута месечно и то уторком у ударном термину почев од 19:15 са репризом наредног дана у 11:00 пре подне.
Свака емисија биће праћена својом веб страном са најавом канала на којима ће се публиковати информације (фотографије учесника, видео клип са снимања, корисни линкови, кратка биографија, и слично) уз могућност да публика асинхроно реагује коментарима и предлозима. На овај начин циљним групама ће бити скренута пажња да емисију погледају и да учествују у јавном дијалогу о теми емисије.
Школе учеснице у пројекту имаће прилику да саме уреде своје веб стране на сајту пројекта а такође све заинтересоване школе и сви заинтересовани ученици ће моћи да креирају своје профиле на социјалној мрежи пројекта и да публикују своје прилоге на свом блогу у оквиру пројекта и да учествују у тематским форумима на социјалној мрежи.
Све активности у оквиру пројекта биће транспарентно представљене на блогу пројекта тако да ће публика моћи да прати све активности од припреме за снимање емисије, преко снимања, монтаже и емитовања а такође да учествује у отвореном дијалогу и после саме емисије.


Comments